Кандидат-студенти

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа: – тема за СУ, тест за ТУ, тест за УНСС


>> 2018 година


>> 2017 година


>> 2016 година


>> 2015 година


>> 2014 година


>> 2013 година


>> 2012 година


>> 2011 година


>> 2010 година


>> 2008 година