Студенти

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тестови задачи по линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ и др. Задачите включват: детерминанти, матрици, интеграли, диференциални уравнения и др.
Теория – Детерминанти от трети и по-висок ред. Матрици. Видове матрици. Ранг на матрици. Обратна матрица.


>> 2017 година


>> 2016 година


>> 2015 година 


>> 2012 година 


>> 2010 година


>> 2008 година