Тестове 4 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през четвърти клас материал по математика. Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за четвърти клас


>> 2018 година

>> 2017 година

>> 2016 година


>> 2015 година


>> 2014 година


>> 2012 година


>> 2011 година


>> 2008 година