Тестове 5 клас

Тестове по математика за 5 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през пети клас материал по математика.

Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за пети клас

>> Задачи за Състезание

>> 2020 година

>> 2018 година

>> 2017 година

>> 2016 година

>> 2015 година

>> 2014 година

>> 2012 година