Тестове 7 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през седми клас материал по математика. Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за седми клас


>> 2017 година


>> 2016 година


>> 2015 година


>> 2014 година


>> 2012 година


>> 2011 година


>> 2010 година


>> 2008 година