Тестове 8 клас 

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през осми клас материал по математика. Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ осми клас


>> 2015 година


>> 2014 година


>> 2012 година


>> 2011 година


>> 2008 година