Тестове 9 клас 

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през девети клас материал по математика. Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за девети клас


>> 2016 година


>> 2015 година


>> 2014 година

>> 2012 година

>> 2011 година


>> 2008 година