Тестове 3 клас

Тестове по математика за 3 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през трети клас материал по математика.

Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за трети клас

>> 2022 година