Вашата цел - да влезнете в университет!

Необходимостта от постоянна работа за подготовката за кандидат-студентския изпит налага програма от минимум  4 астрономически часа на седмица, което гарантира:

  • постигане на отличен текущ успех;
  • овладяване на ключови техники, специфични за кандидатстването във висше учебно заведение.

Допълнителни часове се полагат в зависимост от индивидуалното темпо на усвояване на материала в последните месеци преди изпита.

Това темпо гарантира психологически комфорт, увереност и трениран ум, които позволяват на кандидат-студента да положи изпитите без стрес и с максимално спокойствие. Това повишава успеваемостта, отличните резултати и удовлетвореността от положения труд.

Едно от най-важните неща, които ще Ви дадем е „рутината“. Постоянството. Ще имате конкретен план на работа.

За момента поне ние не сме създали магическо хапче, но сме донесли много усмивки на учениците ни.

Самото обучение се извършва, както Ви е удобно – самостоятелно или в групи до 4 човека. Има редовни контролни, които ще държат родителите Ви информирани за прогреса Ви. Ще имате достъп до нашата методика за обучение, която включва голямо количество теми и дългогодишно усъвършенствана теоретична база!

Заповядайте в нашата безплатна онлайн база със задачи за Вас.

Задавайте вашите въпроси на директния ни телефон

0886 959 227

Уроци по математика за Студенти

Ще Ви помогнем да усвоите материала по висша математика. Но не само това.

Ще Ви покажем как да анализирате и постепенно да подобрявате методите си на работа. Така ще решавате все по-ефективно и ще съумявате да избирате по-логичните действия. Наред с работата върху задачите ще изграждате у себе си тази основа, която ще Ви позволи да планирате и реализирате идеите си – умение, наречено логическо мислене, което Ви прави конкурентноспособни.

Ще Ви обучаваме, както Вие предпочитате – персонално или в групи (макс. 4 човека). Ще преценим нуждите Ви и ще изготвим индивидуален график за работа – достатъчен за Вашето обучение, но и достъпен за времето, с което разполагате.

Посетете нашата онлайн-база, за да добиете известна представа за начина, по който работим.

Задавайте вашите въпроси на директния ни телефон

0886 959 227