Студенти

Вашата цел – да влезнете в университет!
Необходимостта от постоянна работа за подготовката за кандидат-студентския изпт налага програма от минимум  4 астрономически часа на седмица, което гарантира:

  • посигане на отличен текущ успех;
  • овладяване на ключови техники, специфични за кандидатстването във висше учебно заведение.

Допълнителни часове се полагат в зависимост от индивидуалното темпо на усвояване на материала в последните месеци преди изпита.
Това темпо гарантира психологически комфорт, увереност и трениран ум, които позволяват на кандидат-студента да положи изпитите без стрес и с максимално спокойствие. Това повишава успеваемостта, отличните резлтати и удоволетвореността от положения труд.
Едно от най-важните неща, които ще Ви дадем е “рутината”. Постоянството. Ще имате конкретен план на работа.
За момента поне ние не сме създали магическо хапче, но сме донесли много усмивки на учениците ни.
Самото обучение се извършва, както Ви е удобно – самостоятелно или в групи до 4 човека. Има редовни контролни, които ще държат родителите Ви информирани за прогреса Ви. Ще имате достъп до нашата методика за обучение, която включва голямо количество теми и дългогодишно усъвършенствана теоретична база!
Заповядайте в нашата безплатна онлайн база със задачи за Вас.
Задавайте вашите въпроси на директния ни телефон – 0886 959 227

Уроци по математика за Студенти

Ще Ви помогнем да усвоите материала по висша математика. Но не само това.
Ще Ви покажем как да анализирате и постепенно да подобрявате методите си на работа. Така ще решавате все по-ефективно и ще съумявате да избирате по-логичните действия. Наред с работата върху задачите ще изграждате у себе си тази основа, която ще Ви позволи да планирате и реализирате идеите си – умение, наречено логическо мислене, което Ви прави конкурентноспособни.
Ще Ви обучаваме, както Вие предпочитате – персонално или в групи (макс. 4 човека). Ще преценим нуждите Ви и ще изготвим индивидуален график за работа – достатъчен за Вашето обучение, но и достъпен за времето, с което разполагате.
Посетете нашата онлайн-база, за да добиете известна представа за начина, по който работим.
Задавайте вашите въпроси на горещия ни телефон – 0886 959 227