Кандидат-студенти

Тестове по математика за Кандидат Студенти

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа: – тема за СУ, тест за ТУ, тест за УНСС

>> 2021 година

>> 2020 година

>> 2019 година

>> 2018 година

>> 2017 година

>> 2013 година

>> 2012 година