Тестове 6 клас

Тестове по математика за 6 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през шести клас материал по математика.

Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за шести клас

>> Задачи за Състезание

>> 2022 година

>> 2018 година

>> 2017 година

>> 2016 година

>> 2015 година

>> 2014 година

>> 2012 година