Тестове 8 клас 

Тестове по математика за 8 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през осми клас материал по математика.

Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за осми клас

>> Задачи за Състезание

>> 2022 година

>> 2015 година

>> 2014 година

>> 2012 година