Студенти

Тестове по математика за Студенти

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тестови задачи по линейна алгебра, аналитична  геометрия, анализ и др.

 Задачите включват: детерминанти, матрици, интеграли, диференциални уравнения и др.

Теория – Детерминанти от трети и по-висок ред. Матрици. Видове матрици. Ранг на матрици. Обратна матрица.

>> 2022 година

>> 2021 година

>> 2020 година

>> 2019 година

>> 2017 година

>> 2016 година

>> 2012 година

>> 2011 година

>> 2010 година