Тестове 11 клас 

Тестове по математика за 11 клас

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

Всеки брой съдържа тест, включващ изучавания през единадесети клас материал по математика.

Всеки първи брой за годината е „входно ниво“ за единадесети клас

>> Задачи за Състезание

>> 2022 година

>> 2021 година

>> 2016 година

>> 2015 година

>> 2013 година