Задачи по Математика

Онлайн база – „ВАРИАНТИ“®

„ВАРИАНТИ“® е безплатно онлайн списание по математика, което излиза всеки месец и обхваща материал от средния курс (4-12 клас) и висша математика (Анализ – I, II, III част, аналитична геометрия, линейна алгебра и др.)

От менюто можете да изберете категорията, която Ви интересува и изтеглете най-новия брой на списанието, както и всички предишни броеве за съответната категория.